ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Türü: Ürün No:
Ürün Açıklaması:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil) :
Kargo Ücreti: / Kargo Çıkış Yeri:
ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:
Ödeme şekli:
İlan Detay: EK-1 (Ekran Görüntüsü)
CAYMA HAKKI:
ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-2) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve ilanda belirtilen kargo süresi kadardır. ALICI, işbu onay süresi içinde, sistem üzerinden cayma hakkı bildirimini göndererek cayma hakkını kullanmak istemesi halinde; satış bedelinin SATICI’ya aktarılmasını engellemek için Acilen Satıyorum Bilgi Teknolojileri Pazarlama - Halit GÜRCAN 'ı da bilgilendirmesi gerekeceğinden, acilensatiyorum.com sistemi üzerinden “Bana Özel" sayfasında“işlemi duraklatarak" bildirimde bulunacaktır. İşbu onay süresi sona erdikten sonra ALICI cayma hakkını kullanmak istediğini sadece SATICI’ya beyan edecek, ACİLEN SATIYORUM’a herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır. Cayma hakkı talebinin sistem üzerinden iletilmesi halinde ACİLEN SATIYORUM Bilgi Teknolojileri Pazarlama Halit GÜRCAN’nın cayma hakkının içeriği ve uygulanabilir olmadığı ile herhangi bir değerlendirme yapması mümkün olmayıp bu şekilde bir bildirim geldiğinde bedeli ALICI’ya iade edecek; cayma hakkının kullanılması ile ilgili olası uyuşmazlıklarda taraf olarak kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI
Adı - soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-mail : acilensatiyorum.com web sitesinde site-içi mesajlaşma

SATICI
Adı-soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-mail : acilensatiyorum.com web sitesinde site-içi mesajlaşma
Şikâyetler için İrtibat Bilgisi :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı ACİLEN SATIYORUM BİLGİ VE TEKNELOJİLERİ PAZARLAMA - Halit GÜRCAN ile akdetmiş oldukları acilensatiyorum.com Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:
Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün Türü:
Ürün Açıklaması:
Marka/Model/Renk:
Adedi:
Satış Fiyatı (KDV dâhil ve hertürlü masraflar dahil) :
Kargo Ücreti: / Kargo Çıkış Yeri: / Satıcının Kargo Notu:
Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi :
Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri: acilensatiyorum.com web sitesinde site-içi mesajlaşma
ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:
Ödeme şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan ACİLEN SATIYORUM BİLGİ TEKNELOJİLERİ PAZARLAMA - Halit GÜRCAN'nın hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE – 5 CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. ALICI; cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde; fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen malların (altın vb.) satışına ilişkin sözleşmelerde; tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

MADDE – 6 YETKILI MAHKEME:
İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme / / tarihinde düzenlenmiştir.

Saygılarımızla;

Halit GÜRCAN

ACİLEN SATIYORUM Bilgi Teknolojileri Pazarlama

Bahçelievler Mahallesi Taşkent Caddesi No: 14/8

06500 Beşevler Çankaya/Ankara

Web : www.acilensatiyorum.com

E-posta : info@acilensatiyorum.com

Tel : 0533 317 0 318